• ANNA KSIĄŻEK

  Kim jestem?

  • trenerką
  • coachem
  • lektorką
  • aktywistką
  • liderką
  • podróżniczką
  • światozmieniaczką

  Co robię?

  Pracuję z ludźmi. To moja pasja i zawód. Moje dotychczasowe doświadczenie może wydawać się nieco chaotyczne, pełne pozornie nie związanych ze sobą zdarzeń. W gruncie rzeczy jednak wszystko kręci się wokół tego samego - wokół człowieka, wokół możliwości dzielenia się swoją wiedzą i wspierania innych w zdobywaniu umiejętności. I nie ma do końca znaczenia czy tą umiejętnością będzie asertywność czy język włoski. Dzielę się tym co umiem, tak jak umiem. Moją wielką pasją i umiejętnością jest nawiązywanie otwartych i szczerych relacji z ludźmi, motywowanie ich do pracy i wydobywanie tego, co w nich najlepsze. I czynię to w ramach wszystkich dziedzin, które są dla mnie ważne - psychologii, kultury, praw człowieka.

   

  Poniżej znajdziecie opis moich głównych przedsięwzięć podzielony na trzy kategorie - szkolenia, języki oraz projekty. Każda z tych kategorii mówi trochę o czym innym, choć przecież wciąż o tym samym - o ludziach i dla ludzi.

 • TRAINING/COACHING

  UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

  i SPOŁECZNE

  Wykształcenie


  Studia

  • Psychologia (studia jednolite magisterskie na Uniwersytecie Łódzkim)
  • Pedagogika (studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim)
  • Szkoła Profesjonalnego Coachingu (roczny kurs zawodowy)

  Kursy

  • Kurs trenerów NGO (CSI ZHP)
  • Kurs szefów lokalnych zespołów trenerskich (CSI ZHP)
  • Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (Stowarzyszenie Szkoła Liderów)

   

  Doświadczenie

  około 690 przeprowadzonych godzin szkoleniowych z takich tematów jak:

  • Komunikacja interpersonalna
  • Empatia
  • Kreatywność
  • Uważność
  • Asertywność
  • Wystąpienia publiczne, autoprezentacja
  • Negocjacje i argumentowanie
  • Zarządzanie emocjami
  • Zarządzanie sobą w czasie
  • Planowanie własnego rozwoju
  • Zarządzanie stresem
  • Kształtowanie umiejętności przywódczych
  • Zarządzanie zespołem
  • Zarządzanie zmianą

  Około 120 godzin coachingu przeprowadzonych z klient(k)ami indywidualnymi.

  ŚWIATOZMIENIANIE

  i EDUKACJA GLOBALNA

  Wykształcenie

   

  Studia

  • Kulturoznawstwo (studia licencjackie na Uniwersytecie Łódzkim)

  Kursy

  • Szkolenie dla edukatorów/ek praw człowieka (Amnesty International)
  • Cykl szkoleniowy przygotowujący do prowadzenia zajęć antydyskryminacyjnych i genderowych (Fundacja Autonomia i Stowarzyszenie Kobiet Konsola)
  • Edukacja Globalna - komponent szkoleniowy (Fundacja Edukacja dla Demokracji)
  • Od konsumentów do aktywistów (Kupuj odpowiedzialnie)
  • Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna (Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA)

   

  Doświadczenie

  około 720 przeprowadzonych godzin szkoleniowych z takich tematów jak:

  • Prawa człowieka 
  • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – czym są, jak je wykrywać i jak im przeciwdziałać
  • Gender – płeć społeczno-kulturowa
  • Język a dyskryminacja
  • Edukacja do godności (ubóstwo, przymusowe przesiedlenia)
  • Odpowiedzialna konsumpcja
  • Odpowiedzialna turystyka
  • Planowanie projektów społecznych
  • Pozyskiwanie środków na działalność społeczną (w tym wymiana, crowdfunding, pozyskiwanie sponsorów, granty, ekonomia dzielenia się)
  • Społeczny biznes
  • Zmiany klimatu

  SZKOLENIA DLA INSTYTUCJI

  Doświadczenie

  około 200 przeprowadzonych godzin szkoleniowych dla takich instytucji jak:

   

  Szkoły (szkolenia dla nauczycieli/ek i dyrektorów/ek)

  • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
  • Gry i ćwiczenia przydatne w pracy z grupą
  • Pedagogika cyrku
  • Praca z "trudnym uczniem"
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
  • Agresja/Przemoc wśród uczniów
  • Uzależnienia

   

  Zespoły Interdyscyplinarne ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

  • Procedura Niebieskiej Karty i inne działania służące przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • Kontakt ze sprawcą i ofiarą przemocy

   

  Gminne Zespoły Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  • Podstawowe zadania członków GKRPA (pomoc w zwalczaniu alkoholizmu i jego skutków)

   

  Domy Pomocy Społecznej (szkolenia dla pracowników/ek)

  • Pierwszy kontakt z mieszkańcem DPS
  • Kierunki prowadzonej terapii oraz metody pracy z mieszkańcami DPS
  • Prawa mieszkańca DPS

   

  Organizacje pozarządowe

  • Tworzenie misji, i wizji, określanie celów działania NGO
  • Status, struktury organizacji pozarządowej, podstawowe dokumenty
  • Wolontariusz/ka w organizacji pozarządowej
  • Współpraca z NGOs z Polski i z zagranicy (nawiązywanie kontaktów, przełamywanie barier, podejmowanie wspólnych działań)

   

   

   

  ERASMUS+

  Doświadczenie jako trenerka

   

  Wymiany młodzieży

  • Wise Consumerism - Odpowiedzialna Konsumpcja (5 dni)
  Szkolenia
  • Changemaker Course - Kurs Światozmieniaczy/ek (7 dni)
  • Global Educati-ON Training of trainers - Edukacja Globalna Szkolenie dla trenerów/ek (7 dni)
  • Climate Hope - Zmiana klimatu (10 dni)
  • HerPower - Wzmacnianie kobiet (8 dni offline + 8 dni online)
  • Listen - Głębokie słuchanie (10 dni)
  • ExChange The World - social entrepreneurship - Przedsiębiorczość społeczna (5 dni)
  Obecne zaangażowanie w roli trenerki i liderki:
  • Women Empowerment - Wzmacnianie kobiet: roczny projekt współpracy międzynarodowej
  • Youth Changemakers - Młodzieżowi światozmieniacze/ki: roczny projekt współpracy międzynarodowej
  • KA 1 adult education - edukacja dorosłych
   

  Doświadczenie jako uczestniczka

   
  Szkolenia:
  • DEAL (social entrepreneurship) - Przedsiębiorczość społeczna
  • Storytelling for Global Change - Opowiadanie historii na rzecz globalnej zmiany
  • MoMint (mindfulness) - Uważność
  • Journey Toward Connection - Podróż do połączenia
  • Please Talk Peacefully (Solution Focus Approach) - Podejście skoncentrowane na rozwiązaniu
  • See Me Through (movie making) - Tworzenie filmów
  • Digivocacy (digital citizenship, e-democracy) - Cyfrowa demokracja
   
  • JĘZYKI

   ANGIELSKI

   Certyfikaty

   - C2 - Certificate of Proficiency in English (CPE)

   - Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

    

   Doświadczenie

   - praca w szkołach językowych:

   • 04.2019 do dzisiaj - Tutlo, Poland (lekcje online)
   • 08.2014-03.2015 - Katiusza, Warszawa (lekcje indywidualne)
   • 09.2013-03.2015 - Lingwista, Warszawa (szkoła podstawowa, dorośli, projekty unijne - praca z grupą)
   • 01.2013 - 05.2013 - Inlingua, Mantova - Włochy (korporacje - praca z grupą)
   • 06.2013 - 08.2013 - EuroSchool, Verona - Włochy (obóz językowy dla dzieci)
   • 01.2012 - 09.2014 - Mobile Language, Warszawa (dzieci, dorośli, młodzież - praca z klientem indywidualnym)

   - lekcje prywatne (więcej informacji: http://annaiandrea.mystrikingly.com/)

   - udział/organizacja projektów międzynarodowych (patrz: projekty)

   - podróże i życie w innych krajach (patrz: projekty)

    

   WŁOSKI

   Certyfikaty

   - C1 - Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS)

    

   Doświadczenie

   - praca w szkole językowej Studio Linguistico (lekcje indywidualna i tłumaczenia)

   - staż w Europa Direct w Reggio Emilia, Włochy (wszystkie zadania wykonywane w języku włoskim):

   • prowadzenie warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży na temat funkcjonowania Unii Europejskiej
   • tłumaczenie i przygotowywanie newslettera
   • planowanie, prowadzenie i ewaluacja projektów europejskich
   • wspieranie młodych ludzi w aplikowaniu do programów realizowanych w ramach Lifelong Learning Programme                     

   - lekcje prywatne

   - dzielenia życia z włoskim partnerem ;)

    

   PORTUGALSKI

   Certyfikaty
   - B1/B2 - Certificado Universidade
   de Aveiro

    

   Doświadczenie
   - roczne studia na Uniwersytecie w Aveiro, Portugalia

   INNE

   Niemiecki

   - B1 - Zertifikat Deutsch

    

   Hiszpański

   - B1

    

   Esperanto

   - A2

    

   Język migowy

   - I stopień

  • PROJEKTY

   CHANGEMAKER COURSE

   Co?

   Warsztaty dla osób, które chcą zrobić coś dla siebie i świata

    

   Po co?

   Inspirowanie, sieciowanie i dostarczanie narzędzi osobom, które chcą zmieniać świat na lepsze.

    

   Kiedy?
   od 05.2016

    

   Zakres obowiązków:
   - przygotowywanie i prowadzenie warsztatów z zakresu edukacji globalnej; umiejętności społecznych (komunikacja, empatia, praca w grupie, uważność, wprowadzanie zmian, kreowanie wizji); tworzenia, realizowania i ewaluowania projektów społecznych; wystąpień publicznych; pozyskiwania środków.

    

   Rezultaty:
   - 22 przeprowadzonych edycji 4-6-dniowego Kursu Światozmieniaczy dla dorosłych i/lub młodzieży, w tym edycje specjalistyczne obejmujące takie tematy jak Biznesy Społeczne, Edukacja Globalna, Wzmocnienie Kobiet, Zmiana Klimatu, Zdrowie Psychiczne Młodzieży (Polska, Macedonia, Rumunia, Mołdawia, Włochy, Szkocja)

   - 5 przeprowadzonych edycji 5-dniowego Kursu Światozmieniaczy dla dzieci (Polska)

   - 3 przeprowadzone edycje 2-dniowego Weekendu Światozmieniaczy dla dorosłych i/lub młodzieży (Polska)

   - Roczny międzynarodowy program Youth Changemakers (Młodzieżowi Światozmieniacze/ki)

    

   exchangetheworld.info

    

   EXCHANGE THE WORLD

   Co?

   Podróż dookoła świata w poszukiwaniu Światozmieniaczy i Światozmieniaczek, ludzi którzy zmieniają świat na lepsze. Podróż opiera się na wymianie jako alternatywie do pieniędzy.

    

   Po co?

   Naszą misją jest zachęcenia wszystkich osób do podjęcia choć niewielkich działań na rzecz zmian na lepsze. Chcemy też wspierać tych, którzy/e już działają. Naszą misję realizujemy przez opowiadanie historii, sieciowanie i prowadzenie warsztatów/szkoleń.

    

   Kiedy?
   od 09.2015

    

   Zakres obowiązków:
   - przeprowadzanie wywiadów i opowiadanie historii spotkanych światozmieniaczy/ek oraz prezentowanie ich w trzech językach (polski, angielski, włoski)

   - udział w projektach opartych na wymianie: nasze umiejętności (np. prowadzenie warsztatów, nauczanie angielskiego, praca na farmie, gotowanie) w zamian za miejsce do spania i jedzenie

   - prowadzenie warsztatów, prezentacji i szkoleń o szeroko pojętym zmienianiu świata na lepsze

    

   Rezultaty:
   - 357 przeprowadzonych wywiadów

   - 37 odwiedzonych krajów (Azja Południowo-Wschodnia, Bałkany, Turcja, Kaukaz, Europa, Ameryka Południowa)

   - 228 warsztatów i prezentacji z podróży w 26 różnych krajach dla 4747 osób, we współpracy z takimi organizacjami jak AIESEC, Amnesty International, Ashoką, Erasmus, Google, Impact Hub, JA, JCI, Kanthari+, Make Sense, organizacjami skautowymi, Rotary, PwC, TEDx, Toastmasters i inni

   - 2 książki, każda z 17 scenariuszami zajęć dla edukatów/ek, opartych na zebranych historiach (scenariusze w różnych językach dostępne są tutaj: https://changemakertoolkit.wixsite.com/change)

   - udział w ponad 35 projektach wolontariackich

    

   TEDx talk: https://www.youtube.com/watch?v=xvKHkS49vRo

    

   exchangetheworld.info

   sayBabel

   Co?

   Projekt językowo-kulturowy.

    

   Po co?

   Budowanie więzi między ludźmi ponad różnicami językowymi i kulturowymi oraz wspieranie samorozwoju opartego na poszanowaniu praw człowieka i szeroko pojętej natury.

    

   Kiedy?
   od 04.2014

    

   Zakres obowiązków:

   - prowadzenie warsztatów, eventów, spotkań mających na celu przyjrzenie się różnym społecznym kwestiom przy jednoczesnym aktywnym użyciu języka obcego

    

   Rezultaty:

   - 4 przeprowadzone edycje warsztatów dla mieszkańców/ek Warszawy: Odpowiedzialna konsumpcja, Umiejętności Miękkie, Podróż jako metafora życia, Zmienić świat na lepsze?

   -1 półroczna edycja szkolenia dla liderów i liderek sayBabel (2 weekendy szkoleniowe + indywidualne wsparcie w formie coachingu/mentoringu)

   - 12 scenariuszy edukacyjnych

    

   saybabel.wordpress.com

    

    

   CHANGEMAKER MAP

   Co?

   Stworzenie mapy changemakerów/światozmieniaczy w Polsce.

    

   Po co?

   Zwizualizowanie gdzie w Polsce i w jakich obszarach działają światozmieniacze, ukazanie połączeń pomiędzy nimi, dotarcie do nieznanych do tej pory osób i inicjatyw.

    

   Kiedy?

   05.2015-08.2015

    

   Zakres obowiązków:

   - rekrutacja i zarządzanie pracą dwóch osób zaangażowanych w realizację projektu

   - pilnowanie metodologii wykonania mapy

   - zarządzanie procesem tworzenia mapy

   - współpraca z Ashoką z Austrii, Węgier, Czech i Słowacją, równolegle wykonującymi Mapy w swoich krajach

   EKONOMIA JEST KOBIETĄ

   Co?

   Szeroko pojęta edukacja ekonomiczna skierowana głównie (choć nie tylko) do dziewczyn i kobiet.

    

   Po co?

   Promowanie odpowiedzialnego i świadomego podejścia do ekonomii oraz zwiększanie wiary we własne możliwości w tym zakresie.

    

   Kiedy?
   08.2014-09.2015

    

   Zakres obowiązków:
   - rekrutacja oraz koordynacja pracy zespołu projektowego, indywidualna praca z każdą z 30 kobiet zaangażowanych w realizację projektu

   - prowadzenie warsztatów, szkoleń i eventów w obrębie 4 obszarów tematycznych projektu (Świadoma konsumpcja, Filantropia, Zarządzanie pieniędzmi, Moja przyszłość ekonomiczna)

   - promocja projektu, praca z mediami

   - praca ze sponsorem, pozyskiwanie kolejnych partnerów/ek

   - planowanie, rozliczanie i ewaluacja budżetu projektu

    

   Rezultaty:

   - 2325 uczestniczek i uczestników projektu z 35 miast, 13 województw

   -zespół wolontariuszek złożony z 34 kobiet z całej Polski

   -61 scenariuszy zajęć dla nauczycieli/ek i liderów/ek NGO

   -współpraca z takimi organizacjami jak Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, Amnesty International, Ashoka, Stowarzyszenie Coachów PRIZM, Bizness Link

    

   ekonomiajestkobieta.zhp.pl

    

    

   SZKOŁY Z MOCĄ

   Co?

   Promowanie umiejętności społecznych w szeroko pojętej edukacji.

    

   Po co?

   Podkreślanie znaczenia takich umiejętności jak empatia, kreatywność, praca w grupie czy przywództwo w życiu każdego z nas. Tworzenie świata, w którym każdy/a może być changemakerem, światozmieniaczem.

    

   Kiedy?

   04.2015-08.2015

    

   Zakres obowiązków:

   -współpraca z Ashoka Fellows, kształtowanie wizji projektu na podstawie rozmów z osobami zajmującymi się edukacją

   -współtworzenie europejskiego programu Changemaker schools

   -współpraca z różnego rodzaju środowiskami edukacyjnymi, w tym z edukacją alternatywną

   -nawiązanie kontaktu i współpraca z Ministerstem Edukacji Narodowej

   -udział w konferencjach i festiwalach

   -współpraca z mediami i konkretnymi dziennikarzami zajmującymi się tematem edukacji


   Projekt jest dalej realizowany. Więcej informacji na stronie poland.ashoka.org

   KURS NA PRZYSZŁOŚĆ

   Co?
   Warsztaty dla licealistów i licealistek.

    

   Po co?
   Wspieranie licealistów i licealistek w świadomym i odpowiedzialnym kreowaniu przyszłości.

    

   Kiedy?
   05.2013-12.2014

    

   Zakres obowiązków:

   - koordynacja programowa projektu edukacyjnego realizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji:

   a) przygotowanie merytoryczne warsztatów dla licealistów/ek w oparciu o doświadczenia z projektu pilotażowego (patrz poniżej), bieżąca ich ewaluacja

   b) przygotowanie, prowadzenie i ewaluacja szkoleń dla trenerów/ek i ambasadorów/ek projektu (30 osób)

   c) superwizje trenerów/ek

   d) szkolenia i wspracie merytoryczne zespołu wolontariuszy/ek zaangażowanych w projekt (20 osób)

    

   - koordynacja pilotażowego, rocznego projektu "Co z tym życiem":

   a) organizacja warsztatów z zakresu planowania i kreaowania swojej przyszłości (analiza sytuacji, wyznaczanie celów, konstruowanie i ewaluacja planu działania, zarządzanie sobą w czasie, budowanie pewności siebie)

   b) indywidualne wsparcie dla licealistów i licealistek w świadomym planowaniu przyszłości

   c) promocja projektu wśród licealistów i licealistek

   d) współpraca ze szkołami i innymi instytucjami zrzeszającymi licealistów i licealistki

   e) przygotowanie, przeprowadzenie i ewaluacja badań

    

   kursnaprzyszlosc.pl

    

    

   MARZYCIELE

   Co?
   Tworzenie społeczności wspierającej się wzajemnie w realizowaniu marzeń i celów.

    

   Po co?
   Zachęcenie ludzi do podejmowania własnych inicjatyw, realizowania marzeń i celów.

    

   Kiedy?
   09.2009-09.2010

     

   Zakres obowiązków:
   - stworzenie i stałe wspieranie społeczności ludzi gotowych dzielić się swoimi marzeniami i pomagać innym w realizacji ich celów
   - promocja projektu wśród społeczności lokalnej i mediów
   - koordynowanie pracy grupy projektowej

    

   Rezultaty:
   - 131 uczestników i uczestniczek projektu
   - 429 zaplanowanych/zrealizowanych marzeń
   - materiał metodyczny z propozycjami ćwiczeń związanych z tematyką realizacji marzeń, celów, planów

    

   marzyciele.net

    

   PRZEKROCZYĆ GRANICE

   Co?
   Wyprawa na Kilimandżaro.

    

   Po co?
   Zainspirowanie do spełniania marzeń, przekraczania granic - zarówno tych fizycznych, geograficzych, jak i międzykulturowych, językowych oraz granic tkwiących w nas samych.

    

   Kiedy?
   08.2008 - 09.2009

     

   Zakres obowiązków:
   - współpraca z przedstawicielami/kami NGOs z Kenii
   - prowadzenie warsztatów, spotkań, dyskusji dotyczących projektu i poznanej kultury
   - promocja projektu, współpraca z mediami, pozyskiwanie patronatów medialnych
   - pozyskiwanie i współpraca ze sponsorami
   - rozliczenie finansowe i merytoryczne projektu

    

   Rezultaty:
   - nawiązanie współpracy z NGO z Kenii
   - zaangażowanie w projekt ponad ponad setki ludzi, którzy wsparli nas w działaniach i na bieżąco śledzili zdarzenia
   - zainspirowanie innych do realizacji ich własnych marzeń, co stało się podstawą do rozpoczęcie projektu Marzyciele (patrz wyżej)
   - szereg warsztatów, spotkań, wykładów z mediami i osobami zainteresowanymi projektem po jego zakończeniu, mających na celu podzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz zainspirowanie do podjęcia własnych działań
   - zdobycie szczytu Kilimandżaro

    

   przekroczycgranice.zhpwidzew.pl

   LIPOWE HISTORIE

   Co?
   Projekt dla społeczności lokalnej.


   Po co?

   Wzmacnianie więzi społecznych w społecznościach lokalnych z wykorzystaniem metod dramowych.

    

   Kiedy?
   10.2009 - 06.2010


   Zakres obowiązków:
   - opracowanie i przeprowadzenie warsztatów dramowych dla dzieci i młodzieży

   - praca pedagoga ulicy - aktywizacja członków i członkiń lokalnych społeczności, włączanie ich w podejmowanie wspólnych działań

   - promocja projektu wśród społeczności lokalnej

    

   Rezultaty:

   - aktywizacja mieszkańców/ek ulicy Lipowej (Łódź) i okolic, wspólne odkrywanie historii tego miejsca

   - nakręcenie filmu podsumowującego projekt, promującego zapomniane zakątki Lipowej i okolic z udziałem mieszkańców i mieszkanek tej ulicy

   - zorganizowanie eventu dla Rady Osiedla i wszystkich osób zainteresowanych, włączającego ponad 30 ludzi w działania grupy projektowej

   - zacieśnienie więzi społecznych między sąsiadami, zachęcenie ich do podjęcia wspólnych inicjatyw, które trwały również po oficjalnym zakończeniu projektu

   - stworzenie scenariuszy 10 warsztatów dramowych dla dzieci i młodzieży

    

   stop-klatka.org.pl/daw/lipowe-historie

    

   OBOZY MIĘDZYNARODOWE

   Co?
   Obozy międzynarodowe dla dzieci i młodzieży.

    

   Po co?
   Stworzenie przestrzeni do międzynarodowej wymiany doświadczeń.

    

   Kiedy?

   Anglia 2007

   Bawaria 2008

    

   Zakres obowiązków:

   - współpraca z organizacjami pozarządowymi z innych krajów

   - zrekrutowanie i przygotowanie językowo-kulturowe grupy dzieci i młodzieży biorących udział w obozach

   - współorganizacja obozów pod względem formalnym i programowym

   - pozyskiwanie środków i współpraca z mediami

    

   Rezultaty:

   - 20 osób wzięło udział w międzynarodowym zlocie w Anglii razem z 40.000 uczestnikami i uczestniczkami z ponad 140 krajów

   - około 40 osób wzięło udział w polsko-niemieckim obozie w Bawarii

    

   PODRÓŻE

   Małe
   Motorem przez Półwysep Iberyjski - 04.2011
   Ramadan w Egipcie - 07.2012
   Kumys w Mongolii - 07.2005

    

   Duże

   Portugalia - 08.2010 - 07.2011
   Włochy - 08.2012 - 09.2013

    

   Za jeden uśmiech

   Autostop

   Polska-Portugalia - 07.2011
   Bałkany - 07.2012
   Bałkany bis - 07.2013

   Gruzja 07.2015

    

   Camino de Santiago (Hiszpania)

   Camino Francese - 07.2008, 10.2017
   Camino Portuguese - 04.2011, 11.2017
   Camino del Norte - 08.2012

    

   Via Francigena (Włochy)

   Bologna - Roma - 09.2012
   Fano - Roma - 08.2013

    

   W górę

   Mount Blanc 2007
   Kilimanjaro 2009
   Tubkal 2011
   Olimp 2013

    

   W biegu

   Maraton 2014

    

   Od września 2015 roku w podróży dookoła świata.